Хелял Сертификат,
Главно Мюфтийство на Мюсюлманското изповедание в Република България издава настоящия сертификат в уверение на това,че произведените от "Мусан" ООД,BG 0901017,с.Вълкович общ. Джебел всички месни продукти са от Хелял Меса заклани и приготвени по принципите на исляма
Целият Текст...

meat meat Месокомбинат Мусан е построен в Източните Родопи през 2005г. Месокомбината разполага с кланица, транжорна и месопреработка, проектирани и оборудвани спрямо изискванията на ЕС. Кланицата е с капацитет 80 бр. ЕРД или 400 бр. ДРД на ден, и е единствената в югоизточна България притежаваща разрешително за клане на ЕРД (говеда) над 30 месечна възраст. За гарантиране на качеството на месото в кланицата се въвежда системата за класифициране на кланични трупове (S) EUROP, която хармонизира законодателството на ниво Европейски Съюз и въвежда общо разбиране за качеството на кланичните трупове и единна скала за определянето им.
Целият Текст...