Хелял Сертификат,
Главно Мюфтийство на Мюсюлманското изповедание в Република България издава настоящия сертификат в уверение на това,че произведените от "Мусан" ООД,BG 0901017,с/Вълкович общ Джебел всички месни продукти са от Хелял Меса заклани и приготвени по принципите на исляма.Съответно могат да бъдат консумирани от мюсюлманите.
Хелял Сертификатът важи до 31.12.2007 г.

Sertifikat