дистрибуция На месни продукти

Доставка на Халал меса и продукти

Улеснена доставка на качествени Халал меса и продукти. Фирмата разработва собствена дистрибуторска мрежа, като вече са открити складове в :

В същите градове и регионите им е разработена разносна мрежа, която достига до магазини, ресторанти, столове за изхранване на промишлени предприятия, болници, хотели и други наши клиенти.

В гр. София фирмата има собствени магазини за Халал меса и месни продукти, тяхната цел е директно и качествено обслужване на крайния потребител. Научете повече…

0