Антракот

Съдържание:

Срок на годност:
90 дни при съхранение: от -1° C до +4° C

Бон Филе

Съдържание:

Срок на годност:
90 дни при съхранение: от -1° C до +4° C

Телешки Дроб

Съдържание:

Срок на годност:
90 дни при съхранение: от -1° C до +4° C

Телешко Шкембе

Съставки:

Срок на годност:
90 дни при съхранение: от 0° C до +4° C

Опашки

Съдържание:

Срок на годност:
90 дни при съхранение: от -1° C до +4° C

Език

Съдържание:

Срок на годност:
90 дни при съхранение: от -1° C до +4° C

Джолан с Кост

Съдържание:

Срок на годност:
90 дни при съхранение: от -1° C до +4° C

Телешко Трупно

Съставки:

Срок на годност:
90 дни при съхранение: от 0° C до +4° C

0