Млени меса и месни заготовки

Телешка кайма

Срок на годност:
60 дни при съхранение: -18 ° C

Кайма за скара

Срок на годност:
60 дни при съхранение: -18 ° C

Телешко кебапче

Срок на годност:
60 дни при съхранение: -18 ° C

Агнешка адана

Срок на годност:
60 дни при съхранение: -18 ° C

Адана Кебап

Срок на годност:
60 дни при съхранение: -18 ° C

Телешко кюфте

Срок на годност:
60 дни при съхранение: -18 ° C

Телешко кебапче Тракия

Срок на годност:
60 дни при съхранение: -18 ° C

Карначе

Срок на годност:
60 дни при съхранение: -18 ° C

Телешко кюфте Тракия

Срок на годност:
60 дни при съхранение: -18 ° C

Ъзгара Кюфте

Срок на годност:
60 дни при съхранение: -18 ° C

Селско Кебапче

Срок на годност:
60 дни при съхранение: -18 ° C

Селско Кюфте

Срок на годност:
60 дни при съхранение: -18 ° C

Урфа Кебап

Срок на годност:
60 дни при съхранение: -18 ° C

Кайма селска

Срок на годност:
30 дни при съхранение: -18 ° C

Кайма сандвич

Срок на годност:
30 дни при съхранение: -18 ° C

Инегюл Кюфте

Срок на годност:
60 дни при съхранение: -18 ° C

Касапско Кюфте

Срок на годност:
60 дни при съхранение: -18 ° C

Текирда Кюфте

Срок на годност:
60 дни при съхранение: -18 ° C

Бургер

Срок на годност:
60 дни при съхранение: -18 ° C

Кебапче За Скара

Срок на годност:
60 дни при съхранение: -18 ° C

Кюфте За Скара

Срок на годност:
60 дни при съхранение: -18 ° C

0